3Kumbara Finansal Okuryazarlık eğitim programı kapsamında yapılan eğitimlerin ölçme ve değerlendirme işlemleri, bağımsız araştırma şirketi ”Infakto” tarafından yapılmıştır. Programın kazanımlarının gerçekleşme düzeyini ölçmek, anlamlı farklılıkları tespit etmek için eğitim öncesi ve sonrası olmak üzere, ön test son test hazırlanmış, 15 okulda 1588 öğrenciye uygulanmıştır.

Ölçme ve değerlendirme sonuçlarına göre;

• Ön test uygulanan öğrencilerin yüzde 61’inin arada sırada masraflarını yazdığı ve kontrol ettiği bütçesi vardır. Son test de ise bu yüzde, 71’dir.

• Ön testte ve son testte öğrencilerin yarısından fazlasının ebeveynleri aile bütçesi hakkında aile içinde konuşmaktadır. Ön testte yüzde 70 son test de ise yüzde 80 öğrenci ailesinin bütçesi hakkında bilgi sahibidir.

• Ön test ve son testte öğrencilerin yarısına yakını her gün harçlık almaktadır. Aylık olarak harçlık alan öğrencilerin yüzdesi; ön testte ve son testte yüzde 2’dir ve bu yüzde harçlık alan öğrencilerin içinde en düşük yüzdeye sahip olan harçlık türüdür.

• Öğrenciler genellikle harçlıklarını nereye harcadıkları üzerine hesap yapmaktadırlar. Ön testte yüzde 12 son test de ise yüzde 10’u harçlıklarını nereye harcadıklarının hesabını yapmamaktadır.

• Ön testte öğrencilerin yüzde 94’ü son test de ise yüzde 95’i hayallerini gerçekleştirmek için plan yapmaktadır.

• Son test uygulanan öğrencilerin yüzde 81’inin geleceğe yönelik, büyünce yapmayı planladıkları hedefleri vardır yüzde 15 inin ise hedefleri vardır fakat çok net değildir. Ön test de ise bu sonuç çok farklı değildir. Hedefleri olan yüzde 76 iken hedefi olan fakat net olmayan öğrencilerin yüzdesi ise 18’dir.

• Ön testte “1-2 ay içinde yapmayı planladıkları hedefiniz var mı?” sorusunda öğrencilerin yüzde 70’i olumlu yanıt vermiştir. Son test de ise bu yüzde; 76’dır.

• Eğitimden sonra son test uygulanan öğrencilerin yarısı 3 tane kumbaraya sahip olduklarını belirtmişlerdir. Ön testte ise en fazla yüzdeye sahip olan kesim yüzde 48 ile 1 tane kumbaraya sahip olan kesimdir.

• Ön test ve son testte öğrencilerin yüzde 90’dan fazlası sahip oldukları eşyalarını başkalarıyla paylaştıklarını belirtmişlerdir.

• Son test uygulamasında öğrencilerin yüzde 80’i, 10 saniye kuralını uygulamaktadır. Öğrencilerin çoğu bu kuralı benimsemiştir. Ön test uygulamasında 10 saniye kuralı anlatılmayan öğrencilerin yüzde 35’i de 10 saniye kuralını uyguladıklarını belirtmiştir.

• Ön ve son test uygulamasında bilgi düzeyini ölçme amaçlı test şeklinde 9 tane soru sorulmuştur. Ön testte 9 soruda doğru yanıt ortalaması 5,5’tir, son test de ise ortalama doğru yanıt 6,2’dir.

• 3 Kumbara eğitimi alan öğrencilerin yüzde 96’sı eğitimin faydalı olduğunu düşünmektedir, yüzde 93’ü de 3 Kumbara eğitiminden memnun kalmıştır.

Paylaş