30Eyl
2014
0
OKULA DÖNÜŞ

OKUL-AİLE İŞ BİRLİĞİNİN  ÖNEMİ

Yaş kaç olursa olsun uzun bir tatilin ardından iş veya okula alışmak hiç de kolay olmuyor.  Hele daha erken yaşlarda anneyle geçen zamana iyiden iyiye alışmışken, serbest oyun saatlerinin konforu ve okul disiplinin olmayışı daha da bir tatlı geliyor.  Ama her eylül kimi daha büyük kimi daha küçük, kiminin okulda ilk, kimininse son senesi olan birçok öğrenci yarı özleyerek yarı söylenerek gidiyor okuluna enin de sonunda.

Eğitim öğretim sürecinde hem davranışsal hem de bilişsel kazanımları keyifli, kalıcı ve işlevsel kılmak adına çocukların hayatında en belirleyici iki kol olan okul ve ailenin birbirinden haberdar ve iş birliği halinde hareket ediyor olmaları gerekmektedir.  Ev-aile, okul-öğretmen gerekli zamanlarda, çocuk hakkında alınacak karar, davranışsal takip ve derslere destek ile ilgili iletişimde olmalıdırlar.  Bu ilişkiyi yönetebiliyor olmak çocukların akademik başarısını arttırmanın yanı sıra kimi risk faktörlerini ortadan kaldırmaya da destek olmaktadır.

Ancak burada hassas olunması gereken bir nokta mevcuttur.  Öğretmen ve ebeveynin iletişimde olma durumu, kaç yaşında olursa olsun çocukların özel hayatlarına müdahale etmek demek değildir.  Çocukların hayatına sürekli yetişkin müdahale ve desteği, çocukların yalnız kalabilirlik ve probleme çözüm üretebilirlik beceri ve yeteneklerini ellerinden almak olacaktır. Unutmayın!  Burada amaç sadece ana hatları ile çocukların genel kural ve düzene uyum becerilerini arttırmak ve küçük yaşlarda doğru ders çalışma alışkanlığı geliştirmelerine destek olmaktır.

Okul ve ailenin birbirini haberdar etmesi gereken konulara birkaç örnek verecek olursak;

Ödevler (öğretmen-aile)

Ödevlerin evde yapılma şekli (aile-öğretmen)

Okula getirilmesi uygun görülen ve görülmeyen eşyalar (öğretmen-aile)

Öğretmenin uygun görmemesine rağmen okula götürülenler; cep telefonu, tabletler,vb (aile-öğretmen)

Okula getirilmesi uygun görülen günlük harçlık miktarı (öğretmen-aile)

Ödevler ve ders çalışma şekli ile ilgili irtibatta olmak, eğitimcinin aileyi doğru yönlendirmesini sağlayacak ve akademik başarının yükselmesine destek olacaktır.  Kimi zaman ev içinde dersler ile ilgili yaşanan sorun veya güçlükler bir eğitimcinin küçük müdahaleleri ile çözüme ulaşabilmektedir.

Diğer örnekler ise aslında para ve yönetimi ile ilgilidir.  Ailelerin kendi doğru ve ekonomik güçleri konusunda iç düzenlerine kimsenin karışma veya müdahale etme hakkı yoktur.  Ancak okul ortamında kimi kontrolsüz para kullanımı ya da maddi değeri yüksek ve eğitim aracı olmayan materyaller hem eğitim düzenini sekteye uğratabilmekte hem öğrenciler arası maddi eşitsizliği gereğinden fazla hissettirebilmekte hem de akran zorbalığına neden olabilmektedir.  Dolayısı ile bu gibi hassas konularda öğretmen ve ebeveynlerin iletişimde olması, olası birçok güç durumu başlamadan ortadan kaldırabilmektedir.

Hedef Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim Merkezi

Uzm.Psk. Yegan SASIK

Paylaş