03Kas
2014
0
IMG_0018

İLKÖĞRETİMDE EN SIK KULLANILAN ÖĞRETİM TEKNİKLERİ


Eğitimciler, ilkokul sıralarında oturan öğrencilere ders anlatır, yeni bilgiler edindirmeye çalışır iken en uygun eğitim metodunu kullanmalıdırlar.  Çünkü bu yıllarda öğrenilen yeni bilgilerin haricinde asıl hedef, öğrencilere öğrenmeyi sevdirmektir.  Öğrenmeyi sevdirmenin yolu da eğitimcinin seçtiği öğretim-anlatım metodu ile yakından ilişkilidir.

İlköğretimde görev alan öğretmenler, ortaokul veya liseden çok daha farklı bir sistem içerisindedirler. Bu yıllarda çocukların bireysel farklılıkları çok daha fazla önem taşımaktadır.  Dolayısı ile eğitimciler öğrencilerin din, dil, ırk gibi farklılıklarını bilmeli ve ancak bir bütünlük içerisinde, sınıfın birlik ve düzenini oluşturmaya gayret etmeli, her birinin hassasiyetini göz önünde bulundurmalı ve en önemlisi öğrencilerin ‘nasıl’ daha hızlı ve kolay öğrendiklerini anlamaya özen göstermelidir.

Öğretmenler birçok farlı özellikteki öğrenciye en etkili eğitimi verebilmek için sınıf içerisinde birçok etkililiği kanıtlanmış, farklı metodu kullanabilirler.  Daha doğrusu kimi gerekli durumlarda bu metodları entegre ederek, kimi durumlarda da; ihtiyaç doğrultusunda en işlevsel olanını seçerek ders anlatımına devam etmek öğrencilerin öğrenme sürecini hızlandırmaktadır.

Sıklıkla kullanılan eğitim metodlarına birkaç örnek:

  • Görsel Örnekleme: Yapılan araştırmalar göstermekteki, kişiler yeni bilgi edinim aşamasında, sadece dinlemek yerine görsel olarak açıklamalara da tabi olduklarında, öğrenmenin kalıcılığı artmaktadır.  Teknoloji ürünlerinin ya da yazarak-çizerek-modelleyerek öğretimin desteklenmesinin öneminin yanı sıra, eğitimcinin yeni bilgiye dair bol örnek sergilemesinin de, öğrencinin daha kısa zamanda bireysellik kazanmasına katkısı büyüktür.
  • Uygulamalı Etkinlikler/Alıştırmalar: Özellikle ilkokul yıllarındaki, akademik öğrenme ile yeni tanışan ve soyut düşünme becerileri hala gelişim aşamasında olan öğrenciler için oldukça önemli olan bir unsurdur  ‘uygulama’.  Bu yaş grubundaki öğrencilere yeni bir bilgiye dair sadece anlatımda bulunduğunuzda kavramaları zor olacaktır.  Birkaç örnek sonrasında, öğrencilerin bireysel olarak örneklemeler yapmalarına teşvik etmeniz ve bu tekrarı uzun süre devam ettirmeniz, öğrenmeyi hızlandıracak ve kalıcılaştıracaktır.
  • Geleneksel Yöntem: Standart öğretim tekniğinde, öğretmen bir yol gösterici olarak yeni bilgiler ve bu bilgilerin doğruluklarına dair açıklamaları öğrencilere sözel olarak iletir.  Bu süreçte öğrenciler, eğitimciyi dinlemek ve gerekli notları almak ile yükümlüdürler.  Bu yöntem çoğunlukla öğrencilere zor ve sıkıcı gelmektedir.  Ancak bu yöntemin sınavlara dair yararlılığı oldukça yüksektir.  Çünkü bu yöntem, öğrencilere ana fikri bulma, organize olma, takip edebilme, odaklanabilme, hızlı düşünebilme ve bir anda birden fazla görev üstlenebilmeye dair beceri kazanımlarında fayda sağlamaktadır.

Bu yöntemde en çok görsel öğrenme hızı yüksek olan öğrenciler güçlük çekebilmektedir.  Bu gibi özel durumlarda eğitimciler gerekli desteği sağlamalıdırlar.

  • Grup Çalışmaları: Kimi derslerde ve çalışmalarda eğitimciler, öğrencileri bir grup olarak ya da bir partner ile çalışmaya teşvik edebilirler. Grup çalışmaları problem çözme, iletişim becerileri ve interaktif öğrenmeye dair yarar sağlamaktadır.  Ayrıca bu yöntem sayesinde öğrenciler işbirliği içerisinde daha kuvvetli oldukları alanlarda arkadaşlarına yardım edip, yardıma ihtiyaç duydukları alanda ise yardım talep edebilme fırsatı edinmektedirler.  Grup çalışmalarının sonunda, öğrencilere çalışma süreçleri, paylaşımları ve çalışma sonuçları ile ilgili sınıf içerisinde kısa sunum fırsatları sağlanmalıdır.
  • Bireysel Çalışmalar: Bu yönetmede eğitimci öğrencileri asgari düzeyde yönerge ile çalışmalarını tek başlarına tamamlamaları adına teşvik eder.  Bireysel çalışma öğrencilerin öz denetim, öz güven ve stratejik düşünme gibi becerilerinin gelişmesine katkı sağlar.

Bu çalışmalar özellikle ileriki okul yılları için önemli yatırımlardır.

 

Hedef Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim Merkezi

Uzm.Psk. Yegan SASIK

Paylaş