Amaç

Ülkemizdeki çocukların finansal okuryazarlık bilincinin arttırılması ve davranışa dönüştürülmesi.

Hedefler

• Çocuklarımıza finansal okuryazarlık ile ilgili farkındalık yaratmak ve onları bilinçlendirmek.

• Çocuklarımızın toplum içerisinde paylaşımcı birer birey olmasını desteklemek.

• Çocuklarımızın kaynakların tasarruflu kullanılması konusunda bilinçlenmesini sağlamak.

• Çocuklarımıza paranın amaç değil amaca giden yolda bir araç olduğu düşüncesini kazandırmak.

• Çocuklarımızın bütçesini; biriktirme, paylaşma ve harcama şeklinde düzenlemesini sağlamak.

• Çocuklarımızın özgüven ve sorumluluk sahibi, iş birliğine yatkın, sosyal, sorgulayan, aktif öğrenen bireyler olarak yetişmesini desteklemek.

Paylaş