09Eki
2014
0
EBEVEYNLİK STİLLERİ

ÇOCUKLARA YARDIMSEVER OLMAYI AŞILAMAK

Türk Dil Kurumu sözlüğünde yardım; kendi gücünü ve imkanlarını başka bir kişinin iyiliği için kullanmak olarak tanımlanmaktadır. Yardımseverlik ise bunun sürekli eyleme dönüşmüş, gerektiğinde bizden yardım isteyen birine yardım etmeye hazır durumda bulunmak olarak tanımlanabilir. Sıkıntıda olduğunu bildiğiniz birine elinizi uzatmak, karşıdan karşıya geçmeye çalışan birine yardım etmek, sokak hayvanlarına su ve yiyecek temin etmek yardımseverliğe örnek davranışlardır.

Çocuklarınıza yardımsever olmayı erken yaşlardan itibaren aşılayabilirsiniz. Yardımseverliğin ilk adımları çocuklarda paylaşma eylemi ile atılır. Oyuncağını arkadaşı ile paylaşması, bunun en güzel örneğidir. Henüz bencil davrandıkları 2 yaş civarındaki çocuğunuza, oyuncaklarını arkadaşı ile paylaşması konusunda telkinde bulunduğunuz zaman, bu davranışı belli bir süre sonra çocuğunuzun siz söylemeden yaptığını gözlemleyebilirsiniz. Burada önemli olan, zaten inatlaşma süreci içinde olan çocuğunuza sert tepkiler göstermeden yaklaşmanızdır. Sosyal çevresi ile etkileşimde olan çocuğunuzun bu davranışını takdir etmeniz de, onun bu davranışı devam ettirmesinde etkili olacaktır.

Çocuklar her konuda olduğu gibi yardımseverlik konusunda da aile bireylerini örnek almaktadırlar. Sizden yardım isteyen birine sizin yaklaşımınız, çocuğunuzun da aynı durumdaki başka bir bireye yaklaşımına örnek olacaktır. Dolayısıyla, yardım isteyen birine o anda yardım edemeyecek durumda iseniz, bunu çocuğunuzda olumsuz bir izlenim bırakmadan yapacak olmanız doğru olacaktır. Kullanmadığınız giysilerinizi ihtiyacı olanlar ile paylaşmak, yardım kuruluşlarına imkanınız el verdiği sürece destek olmak, sadece maddi yardım değil, örneğin yardıma muhtaç kimseler için düzenlenen bir organizasyonun her hangi bir aşamasında yer alıyor olmak da, sizin yardımseverlik adına yaptığınız eylemler olarak çocuğunuz tarafından gözlemlenecektir.

Kendisine artık küçük gelen ayakkabıları, giysileri ihtiyacı olan başka bir çocuğa vermeden önce bununla ilgili çocuğunuzla sohbet etmeniz, bunu neden yaptığınızı ona anlatmanız yardımseverlik bilincini çocuğunuza yerleştirmenize yardımcı olacaktır. Artık okumadığı kitaplar, oynamadığı oyuncakları da yine aynı şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanız, hatta bunu çocuğunuzla birlikte yapıyor olmanız onun geleceğine olumlu katkılar yapacaktır. Yardımseverliğin bilincinde olan çocuk, kendi duygularını anlamasının yanı sıra, karşısındaki kişinin de duygularını anlayacaktır. Empati yeteneği gelişecektir. Dolayısıyla daha az bencil olacaktır. Kendisinden yardım isteyen birine tepkisiz kalmayacaktır.

Günümüz dünyasında herşeyin hızla tüketildiği, insanların çoğu zaman kafasını kaldırıp, neler oluyor diye etrafına bakmadığı bu çağda insanlık adına yapılan davranışlar düşünülenden çok daha değerlidir. Yardım etme davranışı, hem yardım alan kişiyi hem de yardım eden kişiyi olumlu etkilemektedir. Çalışma hayatının yoğunluğundan, rekabet ortamından, sanal dünyada geçirilen zamanın uzunluğundan, insanların birbiriyle göz teması azalmış durumdadır. Böyle olunca da, karşımızdaki insanın gerçekten ne istediğini ya da hissettiğini anlamak güç hale gelmiştir. Bunun devamında da iletişimde, ilişkilerde kopukluk, karşımızdaki insanların hislerine ya da isteklerine tepkisiz kalma gibi durumlar görülebilmektedir. Geleceğin yetişkinleri çocuklara yardımseverlik duygusunu onlara erken yaşlarda aşılamak, bunun için de yardımseverlik eylemini gerçekleştirmesi için ona ortam yaratmak, bu türden davranışlarda bulunduğunda onu takdir etmek, yardımseverlik ile ilgili bildiğiniz hikayeleri onlara anlatmak, yardımseverlik konusunda onların görüşlerini dinlemek siz ebeveynler olarak çocuklarınıza yapacağınız değerli katkılardan biri olacaktır.

 

Hedef Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim Merkezi

Uzm. Psk. Aslı ÇOBAN

Paylaş