IMG_7949

•Aktif öğrenme

Çocuklar derse aktif olarak katıldıkları oranda dersi anlamaktadırlar. Bu bağlamda 3 Kumbara Eğitim Programı’nda eğitimler sırasında mümkün olduğunca aktif öğrenme yöntemleri kullanılmakta ve aynı zamanda katılımların artırılması için eğitmenler tarafından çocuklar teşvik edilmektedir. Çocukları teşvik etmek amacıyla sorular yöneltilmekte ve canlandırıcı aktiviteler ile çocukların derse aktif katılımı sağlanmaktadır.

•Örneklendirme

Finansal okuryazarlık eğitiminin hedeflediği davranış değişikliğini sağlayabilmek için katılımcıya durum örneklemeleri ve çözüme yönelik ipuçları sağlanmaktadır. Örnekler konunun anlaşılmasını pekiştirmekte ve daha etkili bir öğrenme gerçekleştirmektedir. Öte yandan durum örnekleri seçilirken çocukların yaşları ve finansal konularda gösterebilecekleri hassasiyetler göz önüne alınmaktadır. Örneğin ‘‘zengin ve yoksul’’ gibi kelimelerin kullanımından kaçınılmakta; para ile ilgili örnekler verilirken fiyat belirtilmemekte; çocukların algısında ‘harçlık kaç lira olmalı’’ gibi bir soru yaratacak örnekler verilmemektedir.

•Görsel Eğitim Materyalleri

Çocuklarda öğrenme görsel materyaller etkili olmaktadır. Bu kapsamda 3 Kumbara Eğitim Programı’nda sınıf içi eğitimlerde Aslı&Mehmet ve Kumboların yer aldığı poster ve çocuklara dağıtılan kitapçıklarda içerik görsel ağırlıklı olarak tasarlanmıştır.Paylaş